ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΠΑ 2024

|||| |||| ||||

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΠΑ 2024

/ Νέα / Τρίτη, 21 Μαϊος 2024 15:05

 Αθήνα 21 Μαΐου 2024

Αριθμ. Πρωτ. 5616_2024                                                                                              

 

Προς τα

Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

Θέμα: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Π.Α. 2024»

 

                                              Αξιότιμοι κύριοι,

  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Ε.Ο.Π.Α.) κατά τη συνεδρίασή του την 26η Απριλίου 2024 (5ο Δ.Σ. 2024) αποφάσισε, σύμφωνα με τα άρθρα 10, παρ. 2 & 3 παρ. ΙΙ, σχετικά άλλα Άρθρα του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α. και τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει σήμερα, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ε.Γ.Σ.) των Σωματείων – μελών της Ε.Ο.Π.Α., η οποία θα πραγματοποιηθεί την 7η ΙΟΥΛΙΟΥ 2024, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 08.00 π.μ., στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων – Άνω Λιόσια Αττικής (γραφεία Ε.Ο.Π.Α.), καλούνται δε να συμμετάσχουν σε αυτήν τα Σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Π.Α. για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα θέματα ημερησίας διατάξεως.

  Εάν δεν επιτευχθεί η κατά το Άρθρο 10, παρ. 8 του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α., προβλεπόμενη απαρτία (παρευρίσκονται το ½ τουλάχιστον του συνόλου των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου Σωματείων – μελών), η Ε.Γ.Σ. θα επαναληφθεί την:

8η ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ

και ώρα 17.00 μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ,

με τα ίδια θέματα Ημερήσιας διάταξης

και θα σας αποσταλούν προς τούτο κωδικοί της εφαρμογής που θα χρησιμοποιηθεί (ZOOM).

  Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα

Θέμα 2ο:       Οριστική αποβολή και διαγραφή του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» από τα Μητρώα Μελών της ΕΟΠΑ (Σύμφωνα με το Άρθρο 5, παρ. 5 του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α. και τα Άρθρα 13, παρ. Αγ και 14, παρ. 6 του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ο.Π.Α.). Το σωματείο παραβίασε το άρθρο 7 παρ. 6 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999, το άρθρο 6 παρ. 3 και το άρθρο 27 του Καταστατικού της ΕΟΠΑ και το άρθρο 2 του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΠΑ, και ως εκ τούτου,  η Πειθαρχική Επιτροπή με απόφασή της επέβαλε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3 περ. γ’ του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΠΑ, την ποινή της διαγραφής του σωματείου από τα μητρώα της ΕΟΠΑ. Με την από 26/04/2024 απόφασή του, το Δ.Σ. της ΕΟΠΑ επικύρωσε την ανωτέρω απόφαση. 

Θέμα 3ο: Οριστική αποβολή και διαγραφή του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΜΘΙΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ» από τα Μητρώα Μελών της ΕΟΠΑ (Σύμφωνα με το Άρθρο 5, παρ. 5 του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α. και τα Άρθρα 13, παρ. Αγ και 14, παρ. 6 του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ο.Π.Α.). Το σωματείο παραβίασε το άρθρο 7 παρ. 6 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999, το άρθρο 6 παρ. 3 και το άρθρο 27 του Καταστατικού της ΕΟΠΑ και το άρθρο 2 του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΠΑ, και ως εκ τούτου,  η Πειθαρχική Επιτροπή με απόφασή της επέβαλε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3 περ. γ’ του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΠΑ, την ποινή της διαγραφής του σωματείου από τα μητρώα της ΕΟΠΑ. Με την από 26/04/2024 απόφασή του, το Δ.Σ. της ΕΟΠΑ επικύρωσε την ανωτέρω απόφαση. 

Θέμα 4ο: Οριστική αποβολή και διαγραφή του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» από τα Μητρώα Μελών της ΕΟΠΑ (Σύμφωνα με το Άρθρο 5, παρ. 5 του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α. και τα Άρθρα 13, παρ. Αγ και 14, παρ. 6 του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ε.Ο.Π.Α.). Το σωματείο παραβίασε το άρθρο 7 παρ. 6 του Αθλητικού Νόμου 2725/1999, το άρθρο 6 παρ. 3 και το άρθρο 27 του Καταστατικού της ΕΟΠΑ και το άρθρο 2 του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΠΑ, και ως εκ τούτου,  η Πειθαρχική Επιτροπή με απόφασή της επέβαλε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3 περ. γ’ του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΠΑ, την ποινή της διαγραφής του σωματείου από τα μητρώα της ΕΟΠΑ. Με την από 26/04/2024 απόφασή του, το Δ.Σ. της ΕΟΠΑ επικύρωσε την ανωτέρω απόφαση. 

  Στην περίπτωση διεξαγωγής της Ε.Γ.Σ. με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, αυτή θα διενεργηθεί μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ, με την οποία θα καλυφθεί τόσο η διαδικασία συζήτησης επί των θεμάτων, όσο και οι ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων επί αυτών.

  Για την είσοδο στο σύστημα εφαρμογής ΖΟΟΜ, των αντιπροσώπων των Σωματείων – μελών με δικαίωμα ψήφου, θα αποσταλούν κωδικοί από τη γραμματεία της Ομοσπονδίας.

  Στη συζήτηση και στις ψηφοφορίες των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο τα Σωματεία – μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, ο Κατάλογος των οποίων θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την έγκρισή του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π.Α. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

  Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Ε.Γ.Σ. έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι – μέλη Δ.Σ. κάθε Σωματείου – μέλους της Ε.Ο.Π.Α., το οποίο φέρει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων (Άρθρο 142 του Νόμου 4714_2020) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της Ε.Γ.Σ. ημερολογιακά έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της (2024, 2023 και 2022), συμμετείχε  σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις της Ε.Ο.Π.Α. με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές ανά έτος (8 στο ένα έτος και 8 στο άλλο).

  Τα Σωματεία πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Ομοσπονδίας, μετέχουν δε με ένα Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, χωρίς ο τελευταίος να έχει δικαίωμα ψήφου ή λόγου παρόντος του Τακτικού.

  Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. των Σωματείων τους, θα πρέπει δε να είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου – μέλους, με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και να εκπροσωπούν ένα (1) μόνο Σωματείο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται με το Άρθρο 14 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 5 του Ν. 4726/2020. (Συνημμένη στέλνουμε τη δήλωση στοιχείων αντιπροσώπων Σωματείου – μέλους η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του Σωματείου στο οποίο θα φαίνεται η απόφαση για το διορισμό των αντιπροσώπων, ότι οι αντιπρόσωποι είναι τακτικά μέλη του Δ.Σ., η ιδιότητά τους σε αυτό και ότι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Επίσης απαραίτητα θα πρέπει να δηλωθεί στη δήλωση η Ηλεκτρονική Διεύθυνση των Αντιπροσώπων, για να τους αποσταλούν σε αυτή οι Κωδικοί εισόδου στην εφαρμογή ΖΟΟΜ).

  Τα Σωματεία – μέλη παρακαλούνται να ορίσουν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και τους αναπληρωτές τους, εγγράφως στην Ομοσπονδία δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Ε.Γ.Σ., δηλαδή έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, προκειμένου η Ομοσπονδία να συντάξει τον Πίνακα Αντιπροσώπων.

  Ο πίνακας με τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους θα αναρτηθεί το απόγευμα της προηγουμένης της Ε.Γ.Σ. ημέρας, στα γραφεία της Ε.Ο.Π.Α. καθώς και στην ιστοσελίδα αυτής (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

  Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες της Ε.Γ.Σ., σε περίπτωση δε Τηλεδιάσκεψης να την επιδείξουν όταν τους ζητηθεί.

  Τέλος παρακαλούμε τα Σωματεία – μέλη να έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή και του έτους 2024 και να μας αποστείλουν το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης μαζί με τη δήλωση Αντιπροσώπων.

  Σωματεία τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Ομοσπονδίας, δεν θα λάβουν κωδικούς για την είσοδό τους στην εφαρμογή

  Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ                                 ΚΩΝΣΤ. ΕΜΜ. ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ

 

Please publish modules in offcanvas position.