Σύνδεση

Εγγραφή
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 23ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 23ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12-14 ΕΤΩΝ 2018

/ Νέα / Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 12:39

    Αθήνα 25 Μαΐου 2018

    Αριθμ. Πρωτ.: 4706_2018

 

 

 

    Προς άπαντα τα

    Σωματεία – μέλη της

    ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

    ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

 

    Κοιν.: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

              Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018

 

23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2018

 

στα: «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», «ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ» και «ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ»

 

σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

«ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ»

 

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 12 – 13 – 14 ετών, γεννηθέντες από 01.01. έως και 31.12 τα έτη 2006 – 2005 – 2004.

 

«ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ»

 

ΠΑΙΔΕΣ: 12 – 13 – 14 ετών (Σειρές Κιλών –34, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 και 66+).

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 12 – 13 – 14 (Σειρές Κιλών –32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 63+).

 

«ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ»

 

ΠΑΙΔΕΣ: 12 – 13 – 14 ετών (Σειρές Κιλών –34, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 και 66+).

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ: 12 – 13 – 14 (Σειρές Κιλών –32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 63+).

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018   

09:00: Έναρξη Ζυγίσεως αθλητών για τα αγωνίσματα «ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ» και «ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ».

10:00: Έναρξη αγώνων με «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».

13:00: Γενική Σύνταξη, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου, Όρκος Αθλητών – Ελλανοδικών.

 

  Οι αποστολές θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, το αργότερο στις 08:45.

 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Α) Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα έχουν μόνο τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Π.Α., τα οποία έχουν αποκτήσει ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ στο άθλημα του ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ.

Β) Τα Σωματεία πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το 2018, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα (Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. η ετήσια συνδρομή του Σωματείου – μέλους ανέρχεται στο ποσό των ΟΓΔΟΝΤΑ <80> ΕΥΡΩ).

Γ) Ορίζονται ως παράβολα συμμετοχής, για κάθε αθλητή που θα λάβει μέρος στο Πρωτάθλημα, τα παρακάτω ποσά ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών τους (σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.):

 

ΔΕΚΑ (10) ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

(ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) €, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) € κ.ο.κ.).

 

  Η καταβολή των χρημάτων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την έναρξη των αγώνων με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας: <6832.130575.061> ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Δ) Σύμφωνα με τον ν. 2725/1999, όπως ισχύει, δικαίωμα συμμετοχής εις τα  Πρωταθλήματα της Ε.Ο.Π.Α. έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες. Για τους ομογενείς και αλλοδαπούς ισχύουν τα κατά την παράγραφο 7, του Άρθρου 33, του Κεφαλαίου Ε΄ του ανωτέρω Αθλητικού Νόμου και τα προβλεπόμενα από την Ε.Ο.Π.Α. σχετικά με τις Εγγραφές – Μετεγγραφές των αλλοδαπών αθλητών και αθλητριών. Παραβίαση του παρόντος επιβάλλει αποκλεισμό.

Ε) Τα Σωματεία μπορούν να δηλώνουν σε κάθε Κατηγορία απεριόριστο αριθμό αθλητών (αγωνιστικό) ή ομάδες (Παλαίσματα).

ΣΤ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνετε αγωνιστική Σειρά Κιλών, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α., οι συμμετέχοντες θα εγγράφονται εις την αμέσως επόμενη Σειρά Κιλών.

Ζ) ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥΣ. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Α.Ν. 2725/1999, ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡ. 4.

 

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (Δ.Τ.Α.) και βεβαίωση από ιατρό σε ισχύ για το έτος 2018 (τα Δ.Τ.Α. και τη βεβαίωση θα τα φέρουν μαζί τους οι αθλητές και θα τα επιδεικνύουν κατά τη ζύγιση και σε κάθε ζήτηση της Επιτροπής Αγώνων).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Α΄: ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΗΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ Δ.Τ.Α. ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β΄: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΝΕΑ Δ.Τ.Α. ΑΠΟ 18 ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

3. ΕΝΔΥΣΗ – ΖΥΓΙΣΗ – ΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

  • Οι αθλητές φορούν κυανή περισκελίδα, λευκό χιτώνιο ο ΛΕΥΚΟΣ και κυανό ο ΚΥΑΝΟΥΣ (Ένδυμα του Παγκρατίου Αθλήματος), με μόνο διακριτικό σήμα αυτό της Τάξεως εις την οποία ανήκουν (Όσοι έχουν βαθμό Παγκρατιαστή και άνω, φέρουν διακριτικό σήμα στον αριστερό βραχίονα). Στο λαιμό του χιτωνίου και στα πλάγια της περισκελίδος υπάρχει μαίανδρος.
  • Κατά τη ζύγιση, θα χρησιμοποιούνται τόσοι ζυγοί όσους κρίνει απαραίτητους η Επιτροπή Αγώνων, σύμφωνα με τους εγκριθέντες Γ.Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α. Σας γνωστοποιείται, ότι για κάθε Σειρά Κιλών θα χρησιμοποιείται ένας και μόνο ζυγός ακριβείας, με τον οποίον θα ολοκληρώνεται η ζύγιση των συμμετεχόντων της συγκεκριμένης Σειράς Κιλών.
  • Ο Αθλητής κατά την ζύγιση δύναται να φορά μόνο τα εσώρουχά του.
  • Η ανοχή στα κιλά δεν θα ξεπερνά τα εκατό (100) γραμμάρια επί πλέον.
  • Η Κλήρωση και εγγραφή στα Φύλλα Αγώνων, θα πραγματοποιηθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 στα γραφεία της Ε.Ο.Π.Α., παρουσία όσων επιθυμούν εκ των δηλωθέντων αντιπροσώπων των συμμετεχόντων Αθλητικών Σωματείων και του  υπευθύνου της Κεντρικής Γραμματείας της Ε.Ο.Π.Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γ΄: ΑΘΛΗΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟΣ Ή ΒΑΡΥΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δ΄: Σύμφωνα με τους ΕΝΑΓΩΝΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ  όπως ισχύουν για τα «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», ένας αθλητής έχει δικαίωμα μόνο μια συμμετοχή στη Σειρά Ηλικίας που έχει δηλωθεί (ΠΑΙΔΕΣ, ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ή ΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ 12 – 14 ετών).

(ΑΡΘΡΟ 16 {Οι Παγκρατιαστές επιτρέπεται να λάβουν μέρος σε μια μόνο Σειρά Ηλικίας και με μια συμμετοχή})

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε΄: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007, 2008 κ.ο.κ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤ΄: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ:

 

  • Knockout: Στις Κατηγορίες στις οποίες συμμετέχουν έως πέντε (5) αθλητές.  
  • Επιλεκτικό Repechaz: Στις Κατηγορίες στις οποίες συμμετέχουν έξη (6) και περισσότεροι αθλητές.

 

4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

   Η Γραμματεία των Αγώνων θα χορηγεί ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ εισόδου στον επισήμως δηλωθέντα από το Σωματείο προπονητή (ο οποίος έχει υπογράψει τη δήλωση συμμετοχής του Σωματείου, είναι δε κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή Παγκρατίου). Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να δηλώσει «ΒΟΗΘΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ» ο οποίος θα λαμβάνει διαπίστευση εισόδου, εφόσον παρευρίσκεται στους αγώνες και ο προπονητής του Σωματείου. Ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή επιτρέπεται να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο μόνον εφόσον αγωνίζονται αθλητές τους.

 

5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

  Υποβάλλονται στην Επιτροπή Αγώνων, με αντίτιμο (επί αποδείξει) 60 ΕΥΡΩ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ζ΄: Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.Α.,  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ.

  • Ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται στη παρούσα Προκήρυξη (Άρθρο 131 παρ. 3 του Ν. 2725/99).
  • Όπου στη παρούσα αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».

 

6. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.  

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ.

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΖΥΓΙΣΕΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Α.

 

  ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (www.pangration.org) ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (για τη χρήση της οποίας στέλνουμε συνημμένα οδηγίες).

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ:

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (10.00 π.μ.)

 

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ:

 

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (13.00)

 

  ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.

 

  Ευχόμενοι κάθε επιτυχία στους αγώνες, ευχαριστούμε για την συνεργασία.

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΝΔΡ.Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                                          ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Please publish modules in offcanvas position.