Σύνδεση

Εγγραφή
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

/ Νέα / Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 15:57

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                                                                                       

                                                                                        Αθήνα 8 Μαρτίου 2018 

                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 4294_2018

          Προς

     Τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

 

     Θέμα: «Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση»

     Συνημμένα: Έγγραφα ΔΥΟ (2).                                                            

 

                             Αξιότιμοι κύριοι,

 

  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Ε.Ο.Π.Α.), και κατόπιν των από 14ης Νοεμβρίου 2017 και 5 Μαρτίου 2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (5/2017 & 2/2018 Πρακτικά Δ.Σ.), καλούνται όλα τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Π.Α. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί την 30η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08.00 π.μ., στην αίθουσα V.I.P. του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Άνω Λιοσίων, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

 

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως και 31.12.2017 – Έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  3. Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για τη χρονική περίοδο 01.01.2017 έως και 31.12.2017 – Ανάγνωση και υποβολή της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ως άνω χρονικό διάστημα – Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  4. Έγκριση ισολογισμού έτους 2017 (01.01.2017 έως και 31.12.2017).
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018.
  6. Έγκριση Αγωνιστικού Προγράμματος για το έτος 2018.
  7. Τροποποίηση Καταστατικού Ε.Ο.Π.Α. (συνημμένο το προτεινόμενο Σχέδιο του κωδικοποιημένου Καταστατικού).
  8. Διαγραφή του παρακάτω αναφερόμενου Σωματείου – μέλους (εισήγηση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Α., σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α., Άρθρο 5, παρ. 1, εδάφ. α΄): 

 

α.α.

Σωματεία

Α.Μ.

Τ.Ε.

1.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

259

Β.Ε.

 

  Δικαίωμα ψήφου στην παραπάνω Γεν. Συνέλευση έχουν τα Σωματεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 10 παρ. 5 & 6 του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α. και του Άρθρου 14 παρ. 3 σε συνδυασμό με το Άρθρο 24 παρ. 7 του Ν. 2725/1999 (συνημμένα σας αποστέλλουμε κατάσταση των Σωματείων – Μελών με δικαίωμα ψήφου, για το έτος 2018).

        

  Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η κατά το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α. (Άρθρο 10 παρ. 5) απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, την:

 

31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 19.00

 

  Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α. (Άρθρο 10, παρ. 4), ο ορισμός του αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του από ένα Σωματείο ισχύει επ΄ αόριστον. Αυτοί εκπροσωπούν το Σωματείο σε κάθε Γενική Συνέλευση που συγκαλεί η Ομοσπονδία. Αντικατάσταση του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτή του επιτρέπεται με τον ορισμό άλλου, που πρέπει να γίνει εγγράφως στην Ομοσπονδία από το Σωματείο πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γεν. Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 (συνημμένο έντυπο στοιχείων αντιπροσώπων).

 

  Ο πίνακας με τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους, θα αναρτηθεί στα γραφεία της Ε.Ο.Π.Α., το απόγευμα της προηγουμένης της Γεν. Συνέλευσης ημέρας και στην αίθουσα διεξαγωγής αυτής την ημέρα της συνεδριάσεώς της, όπως το Καταστατικό της Ομοσπονδίας ορίζει (Άρθρο 10, παρ. 4).

 

Οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, να επιδεικνύουν δε αυτή αρμοδίως, κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί.

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                                         ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Please publish modules in offcanvas position.