Σύνδεση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΞ ΛΑΞ

|||| |||| ||||

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΞ ΛΑΞ

/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ / Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020 11:58

ΕΝΑΓΩΝΙΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΥΞ ΛΑΞ

 

2008

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ………………………………….………………………………………………..…....…...4

ΝΟΜΟΣ Β. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ……………………………………………………………………………4

ΝΟΜΟΣ Γ. ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΔΥΣΙΣ ………………………………………………………………………………5

ΝΟΜΟΣ Δ . ΥΓΙΕΙΝΗ………………….…………………………………..……………………………………...5

ΝΟΜΟΣ Ε. ΣΧΗΜΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ………………………..………...……………….6

ΝΟΜΟΣ ΣΤ. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ……….....................……………………7

ΝΟΜΟΣ Ζ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΤΥΠΗΜΑΤΩΝ….…….…..…………………………………………………………..8

ΝΟΜΟΣ Η. ΑΠAΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ………………..………………………….........................8

ΝΟΜΟΣ Θ. ΠΟΙΝΕΣ……………………………………………………………….…………..………………….9

ΝΟΜΟΣ Ι. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ – ΑΤΥΧΗΜΑ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΝΙΚΗ ΑΚΟΝΙΤΙ…………………………………………………………………………..……..…………………….…10

ΝΟΜΟΣ ΙΑ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ………………………………………...11

ΝΟΜΟΣ ΙΒ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΟΣ ΠΥΞ – ΛΑ……………………………………………………………….13

ΝΟΜΟΣ ΙΓ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ…. …………………….………………….………………….15

ΝΟΜΟΣ ΙΔ. ΟΡΚΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ………………………………...................................16

ΝΟΜΟΣ ΙΕ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ .……………………………………………………………….17

ΝΟΜΟΣ ΙΣΤ. ΣΕΙΡΑ ΚΙΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΥΞ – ΛΑΞ……………………………………..…………………..17

ΝΟΜΟΣ ΙΖ΄. ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ………………………………………………….18

 

ΠΙΝΑΞ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΞΕΝΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ………………………………………………………19

 

ΕΝΑΓΩΝΙΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΥΞ-ΛΑΞ

 

ΝΟΜΟΣ Α΄. ΓΕΝΙΚΑ.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Το Πυξ – Λαξ είναι το Ορθοστάδην Παγκράτιον και το πρώτο αγωνιστικό τμήμα του Παγκρατίου Αθλήματος. Αποτελείται από δύο μέρη τα οποία έχουν ως διακριτικό των στοιχείο, την χρήση των πυγμών (Πυξ) και των λακτισμάτων (Λαξ), άνευ σωματικής εμπλοκής ή παλαισμάτων.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ β. Το Πυξ – Λαξ δύναται να εφαρμόζεται σε περιορισμένο χώρο συγκεκριμένων διαστάσεων με Εναγώνιους Νόμους και Διατάξεις όπου προκαθορίζονται οι αυστηρές διαδικασίες ελέγχου της σωματικής ακεραιότητας των αθλητών του.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ γ. Εις το Πυξ – Λαξ οι αθλητές έχουν την ευκαιρία χρήσεως συγχρόνου μορφής χειροκτίων (γαντιών), χρήση η οποία επιτρεπόταν και εις την αρχαιότητα, όπως εξ άλλου η ιστορική έρευνα έχει αποδείξει.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ δ. Εις το Πυξ – Λαξ συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες των ηλικιών οι οποίες συμμετέχουν εις το Παγκράτιο Παίδων και το Παγκράτιο.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ε. Ο αγώνας του Πυξ – Λαξ διενεργείται εις τρεις (3) χρονικούς γύρους των δύο (2) λεπτών με ενδιάμεσο διάλειμμα του ενός (1) λεπτού. Σε περίπτωση ισοπαλίας έχουμε προσθήκη ενός (1) επιπλέον γύρου, που θα δώσει το αποτέλεσμα.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ στ. Τα κτυπήματα είναι τα επιτρεπτά από τους παρόντες Εναγώνιους Νόμους και Διατάξεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί.

 

ΝΟΜΟΣ Β΄. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Ο αγωνιστικός χώρος ονομάζεται παλαίστρα, Έχει κυανό χρώμα και πρέπει να είναι επίπεδος και ασφαλής, δηλαδή να είναι επιστρωμένος με ανθεκτικό υλικό για να διευκολύνει και τις πτώσεις, αλλά να μην επιτρέπει την εμπλοκή του πέλματος.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ β. Η παλαίστρα έχει διαστάσεις έξι επί έξι (6x6) μέτρα, περικλείεται περιμετρικά από τέσσερα (4) σκοινιά και έχει τέσσερεις (4) γωνίες: μία κυανή, μία λευκή (αντιπάλων) και δύο κόκκινες (ουδέτερες)

ΔΙΑΤΑΞΙΣ γ. Οι φιλικοί αγώνες μπορούν να διενεργούνται και σε παλαίστρα διαστάσεων πέντε επί πέντε (5x5) μέτρα χωρίς σκοινιά.

 

ΝΟΜΟΣ Γ΄. ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΝΔΥΣΙΣ.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Οι αθλητές πρέπει να φορούν συγκεκριμένη ενδυμασία η οποία αποτελείται από δύο τμήματα, το άνω (μπλουζάκι) το οποίο, αναλόγως της θέσεως που είναι τοποθετημένοι εις την παλαίστρα να είναι λευκού ή κυανού χρώματος και το κάτω κοντό παντελονάκι (σορτσάκι), το οποίο είναι κυανού χρώματος. Στο κοντό παντελόνι, στο πλάι, θα υπάρχει μαίανδρος κυανόλευκου χρώματος όπως και στα μανίκια της μπλούζας. Επίσης στην μπλούζα θα υπάρχει στην περιοχή του στήθους αριστερά το σήμα της ομοσπονδίας και στην πλάτη μεγάλο σήμα της ομοσπονδίας που θα αναγράφονται και οι λέξεις ΠΥΞ – ΛΑΞ . Αναλόγως της θέσεως που είναι τοποθετημένοι οι αθλητές εις την παλαίστρα, θα φέρουν χειρόκτια (πυγμαχίας), περικνημίδες και κυανού ή λευκού χρώματος.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ β. Δύναται οι αθλήτριες να φορούν προστατευτικό στήθους εσωτερικά της μπλούζας. Οι δε αθλητές δύναται να φορούν προστατευτικό της περιοχής του αιδοίου εσωτερικά του σορτς. Οι αθλητές/τριες θα φορούν υποχρεωτικά προστατευτικά δοντιών. Οποιαδήποτε άλλα προστατευτικά επιτρέπονται μόνον εφ’ όσων υφίσταται πρόβλημα υγείας και το επιτρέψει ο ιατρός αγώνων, ώστε να μην υφίσταται πλεονέκτημα έναντι ετέρου αγωνιζομένου.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ γ. Απαγορεύεται εις τον αθλητή να φέρει κάθε είδος κοσμήματος κατά την διάρκεια του αγώνος και των τελετών.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ δ. Οι αθλητές του Παγκρατίου δύναται να φέρουν κυκλικό διακριτικό σήμα της τάξεως, Δέλτα, Γάμα κ.λ.π. εις την οποίαν ανήκουν εις τον δεξή βραχίονά των, ενώ, οι κατέχοντες τον βαθμό του Παγκρατιαστή και άνω, φέρουν το αναλογούν παραλληλόγραμμο διακριτικό σήμα εις τον αριστερό των βραχίονα.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ε. Η Επιτροπή Αγώνων δύναται να αποκλείει οποιονδήποτε δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες.

 

ΝΟΜΟΣ Δ΄. ΥΓΙΕΙΝΗ

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Το μπλουζάκι και κοντό παντελόνι των αθλητών θα είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς καμία δυσάρεστη οσμή. Τα νύχια των ποδιών θα είναι κομμένα καταλλήλως. Τα μακριά μαλλιά θα είναι δεμένα προς αποφυγή δυσχέρειας στον άλλο αθλητή. Τα πρόσωπα θα είναι φρεσκοξυρισμένα ή θα φέρουν μουστάκι–μούσι διαμορφωμένο. Γενικά η προσωπική υγιεινή των αθλητών θα είναι σε υψηλό επίπεδο. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα παραπάνω δύναται έως και αποκλεισμό του παραβάτη.

 

ΝΟΜΟΣ Ε΄. ΣΧΗΜΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Το σχήμα των Ελλανοδικών για κάθε αγώνα θα αποτελείται από έναν Ελλανοδίκη παλαίστρας και τρεις Ελλανοδίκες περιφερείας, επίσης στην Γραμματεία παλαίστρας θα είναι τοποθετημένος ένας Ελλανοδίκης για τον έλεγχο του χρονομέτρη και εκφωνητή.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ β. Για την καλή διεξαγωγή του αγώνος ορίζονται γραμματείς και χρονομέτρες οι οποίοι θα εκτελούν αρμοδιότητες οι οποίες τους ανατίθενται. Παρακάτω δίδεται το σχήμα Γραμματείας περιληπτικά.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ γ. Προσωπικό Γραμματείας Παλαίστρας Αγώνος Πυξ - Λαξ:

1. Γενικός Ελεγκτής Γραμματείας.

2. Ελλανοδίκης Γραμματείας.

3. Χρονομέτρης αγώνων.

4. Γραμματέας καταγραφής και διεξαγωγής αγώνων.

5. Εκφωνητής.

6. Α’ Φροντιστής.

7. Χειριστής Ηλεκτρονικού Πίνακα Αγώνων (σε περίπτωση διάθεσης).

ΔΙΑΤΑΞΙΣ δ. Δύναται σε περίπτωση ελλείψεως προσωπικού η ύπαρξης ενός (1) Γενικού Ελεγκτού Γραμματείας για δύο παλαίστρες.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ε. Η γραμματεία υποχρεούται να δίδει το ανώτερο δέκα (10) λεπτά ανάπαυσης μεταξύ αγώνων σε αθλητή μετά από προφορική αίτηση του ή του προπονητή του.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ στ. Οι γραμματείς και οι χρονομέτρες καθορίζονται από την Επιτροπή Ορισμού Ελλανοδικών.

 

ΝΟΜΟΣ ΣΤ΄.ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Οι επιτρεπόμενες τεχνικές πυγμών και λακτισμάτων και ρίψεων είναι:

αα) Πυγμή.

Η περιοχή των εμφανή αρθρώσεων των δακτύλων, κάτω από τα χειρόκτια, θα είναι η περιοχή επαφής με τον αντίπαλο. Οι κατευθύνσεις των πυγμών θα είναι ευθείες, ημικυκλικές και αγκιστροειδή (με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω).

αβ) Λάκτισμα.

Όλα τα είδη λακτισμάτων με σημεία επαφής της κνήμης και κάτω από τον αστράγαλο. Η πισινή και η κάθετη θα εκτελούνται με σημείο επαφής την φτέρνα.

αγ) Σάρωσης ποδιών

Εκτελούμενες από την εξωτερική προς την εσωτερική πλευρά και αντιστρόφως με περιοχή επαφής κάτω από τον αστράγαλο, για την επίτευξη του σπασίματος της ισορροπίας του αντιπάλου με συνδυασμό τεχνικής κτυπήματος πυγμής ή λακτίσματος ή απλός την ρίψη του στη παλαίστρα.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ β. Αποτελεσματικά θεωρούνται τα κτυπήματα τα οποία έχουν:

βα) Πλήρη δυναμική εφαρμογή των ενεργειών.

ββ) Ορθό χρονισμό εφαρμογής.

βγ) Κατάλληλη απόσταση από τον στόχο των.

βδ) Συνεχιζόμενη ένταση, προσοχή, δυναμική στάσεως, θέσεως και αυτοσυγκεντρώσεως, προ και μετά το πέρας της εφαρμογής των κτυπημάτων.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ γ. Δεν θα βαθμολογούνται οι τεχνικές κτυπημάτων οι οποίες αποκρούονται μερικώς ή απλώς ακουμπούν, ξύσουν ή σπρώχνουν τον αντίπαλο.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ δ. Η βαθμολογία των κτυπημάτων έχει ως εξής:

δα) Αποτελεσματικό κτύπημα με το χέρι εις την περιοχή του σώματος ή του κεφαλιού, ένα (1) σημείο.

δβ) Αποτελεσματικό κτύπημα με το πόδι εις την περιοχή του σώματος ή του κεφαλιού, ένα (1) σημείο.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ε. Τα σημεία Νίκης από τα κτυπήματα δίδονται από τους Ελλανοδίκες περιφερείας με την χρήση Λευκωμάτων των Σημείων Νίκης. Τα σημεία Νίκης από Ποινές, δίδονται εκ του Ελλανοδίκου παλαίστρας και εγγράφονται σε ειδικό σημείο στο Λεύκωμα των Σημείων Νίκης από τους Ελλανοδίκες περιφερείας.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ στ. Αν με την λήξη του αγώνα υπάρχει ισοβαθμία, το τελικό αποτέλεσμα θα κρίνεται με την διαδικασία της Κλίμακος. Κλίμαξ, είναι η παράταση του αγώνα κατά ένα γύρο και η έναρξη εκτελείται με την εκφώνηση του Ελλανοδίκου παλαίστρας «ΑΓΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣ – ΑΡΞΑΣΘΕ». Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθμίας τότε η απόφαση του νικητή ορίζεται μετά από την απόφαση των Ελλανοδίκων περιφερείας.

 

ΝΟΜΟΣ Ζ΄. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΤΥΠΗΜΑΤΩΝ.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Οι επιθέσεις κτυπημάτων οι οποίες κερδίζουν σημεία νίκης περιορίζονται εις τις

εξής περιοχές:

 

αα) Κεφαλή - μόνο μπροστά και στο πλάι

αβ) Κορμός - μόνο μπροστά και στο πλάι

αγ) Μηρούς – με εκτέλεση πλαϊνών κτυπημάτων με την χρήση της κνήμης και ποδιών.

αδ) Πόδια – στην περιοχή κάτω από τον αστράγαλο μόνο για σάρωση.

 

ΝΟΜΟΣ Η΄. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Απαγορεύεται η οιαδήποτε επαφή κτυπημάτων εις τον λαιμό, υπογάστριο, εις τα γεννητικά όργανα, τον αυχένα και πίσω τμήμα του κεφαλιού.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ β. Απαγορεύονται οι επιθέσεις κτυπημάτων εις τις αρθρώσεις και εις τα νεφρά.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ γ. Απαγορεύονται τεχνικές χωρίς έλεγχο.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ δ. Απαγορεύονται οι συνεχής υποχωρήσεις, γύρισμα της πλάτης στον αντίπαλο με πρόθεση, το σκύψιμο κάτω από το ύψος της ζώνης, κάθε είδους πιάσιμο και ενέργειες οι οποίες εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη του αγώνος ή εμπλοκή των αθλητών.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ε. Απαγορεύεται η έξοδος από την παλαίστρα

ΔΙΑΤΑΞΙΣ στ. Απαγορεύεται η επίθεση σε αντίπαλο ο οποίος έχει παγιδευτεί στα σχοινιά της παλαίστρας.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ζ. Απαγορεύεται η επίθεση σε αντίπαλο ο οποίος είναι στο έδαφος ή κινείται προς το έδαφος . Αθλητής θεωρείται στο έδαφος όταν έρχεται σε επαφή με αυτό με το ένα χέρι ή γόνατο του.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ η. Απαγορεύονται τα κτυπήματα κατά του αντιπάλου με το γόνατο, αγκώνα, κεφάλι, αντίχειρα και ώμο.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ θ. Απαγορεύονται τα κτυπήματα στη πίσω περιοχή του κορμού και τα ευθεία κτυπήματα στα πόδια του αντιπάλου.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ι. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ενέργεια μετά την εκφώνηση του «ΠΑΥΣΗ» από τον Ελλανοδίκη παλαίστρας ή αφού ηχήσει ο κώδωνας λήξεως γύρου ή αγώνος.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ια. Απαγορεύεται κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά ή εσκεμμένη ενέργεια ομάδος ή αντιπροσωπείας, η οποία δύναται να βλάψει το κύρος των πανανθρώπινων ιδεωδών τα οποία οριοθετούνται εκ του καλού κ΄ αγαθού αρχαιοελληνικού πνεύματος, των αρχών της Ολυμπιακής Ιδέας και του Ευ Αγωνίζεσθε. Δύναται να προκαλέσει τον αποκλεισμό ή την αποπομπή του παραβάτη, αλλά και όλων των παραγόντων οι οποίοι τον στηρίζουν.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ιβ. Απαγορεύεται εις τους προπονητές να χειρονομούν, φωνασκούν και να ανασηκώνονται εκ του καθίσματός των, κατά την διάρκεια του αγώνος. Σε περίπτωση που ο προπονητής δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω δύναται να τιμωρηθεί ο αθλητής του. Επιτρέπεται μεν η καθοδήγηση εις χαμηλών τόνων εντός των ορίων της ευπρέπειας.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ιγ. Όλες οι τεχνικές πρέπει να είναι τα επιτρεπτά από τους παρόντες Εναγώνιους Νόμους και Διατάξεις, ελεγχόμενα και ό,τι προκαλεί ορατό ή μη τραυματισμό πρέπει να τιμωρείται.

 

 

ΝΟΜΟΣ Θ΄. ΠΟΙΝΕΣ.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Οι ποινές αναλόγως το παράπτωμα, την πρόθεση και το αποτέλεσμα δύναται να είναι κατά βαθμίδα οι εξής:

αα) Η πρώτης σύσταση δεν επιφέρει ποινή .

Δύναται, κατά την κρίση του Ελλανοδίκη παλαίστρας να δίνει έως και τρεις συστάσεις για το ίδιο παράπτωμα πριν προχωρήσει στην πρώτη επίσημη παρατήρηση ( Ποινή ).

αβ) Ποινή πρώτης Παρατήρησης . Αφαιρούνται δύο σημεία από τα σημεία νίκης του παραβάτη

αγ) Ποινή δεύτερης Παρατήρησης. Αφαιρείται άλλα δύο σημεία από τα σημεία νίκης του παραβάτη.

αδ) Ποινή τρίτης Παρατήρησης. Αποκλεισμός του παραβάτη.

αε) Ποινή αποπομπής άμεσα δίδεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο παραβάτης έχει ανάρμοστη συμπεριφορά .

ΔΙΑΤΑΞΙΣ β. Για τις παραπάνω ποινές αποφασίζει μόνο ο Ελλανοδίκης παλαίστρας.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ γ. Αναλόγως το μέγεθος της Αντιαθλητικής συμπεριφοράς εις το πλαίσιο παραβάσεως των παρόντων Εναγώνιων Νόμων και Διατάξεων, ο Ελλανοδίκης παλαίστρας δύναται να επιβάλλει αμέσως ποινή αποκλεισμού.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ δ. Η αποπομπή επιβάλλεται όταν πραγματοποιηθεί ενέργεια η οποία ατιμάζει ή προσβάλλει και γενικώς βλάπτει το κύρος του Αθλήματος ή όταν πραγματοποιηθούν εσκεμμένες ενέργειες οι οποίες βλάπτουν το Παγκράτιο Άθλημα και τους Εναγώνιους Νόμους. Το μέγεθος της αποπομπής δύναται να είναι διαγραφή από την διοργάνωση ή από τις επόμενες συνεχής διοργανώσεις και διαγραφή από την δύναμη της Ε.Ο.Π.Α. κατόπιν αποφάσεως των αρμοδίων οργάνων αυτής και είναι ανεξάρτητη με το ποίος την προκάλεσε, αθλητής, προπονητής, παράγων ή φίλαθλος.

 

ΝΟΜΟΣ Ι΄. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ – ΑΤΥΧΗΜΑ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΝΙΚΗ ΑΚΟΝΙΤΙ.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Όταν ο αθλητής απαγορεύσει ή αποκλειστεί, ανακηρύσσει ταυτοχρόνως τον αντίπαλο του νικητή, ανεξαρτήτως με τον χρόνο ή τα σημεία νίκης τα οποία έχουν δοθεί μέχρι την συγκεκριμένη στιγμήν.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ β. Ο αθλητής ο οποίος έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες κρίσεις νίκης από τα Λευκώματα των σημείων Νίκης των Ελλανοδικών περιφερείας στην λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνος, ανακηρύσσεται νικητής, εκτός εάν ισχύει η ανωτέρω παράγραφος του παρόντος.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ γ. Εγκατάλειψης είναι η απόφαση η οποία δίδεται όταν, ο αθλητής ή οι αθλητές

αδυνατούν να συνεχίσουν ή όταν εγκαταλείψουν τον αγώνα έστω και με εντολή του Ελλανοδίκου παλαίστρας .

ΔΙΑΤΑΞΙΣ δ. Δίδεται το δικαίωμα στον προπονητή του αθλητού να δηλώσει Εγκατάλειψη ή Απαγόρευση με την χειρονομία της ρίψης λευκού ή κυανού υφάσματος αντίστοιχα εις την παλαίστρα εκφωνώντας «Εγκατάλειψης ή Απαγόρευσης».

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ε. Αν οι αθλητές τραυματισθούν ταυτοχρόνως ή κάποιος προηγούμενος τραυματισμός τους δημιουργήσει πρόβλημα και είναι ανίκανοι να συνεχίσουν τον αγώνα, ο αγώνας παραχωρείται εις εκείνον ο οποίος έχει τα περισσότερα σημεία νίκης.

εα) Αν το αποτέλεσμα, μετά τον τραυματισμό, είναι ισόβαθμο τότε θεωρείται ότι ο αγώνας δεν έχει γίνει.

εβ) Τραυματισμένος αθλητής ο οποίος έχει κριθή από τον ιατρό της διοργανώσεως ανίκανος για αγώνα, δεν δύναται να συνεχίσει εις τον επόμενο, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποίαν ο αγώνας είναι ο τελικός οπότε την απόλυτον ευθύνη συμμετοχής του αθλητού φέρει ο προπονητής.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ στ. Όταν κάποιος αθλητής τραυματισθεί ο Ελλανοδίκης παλαίστρας διακόπτει τον αγώνα και καλεί τον ιατρό. Κατόπιν της διαγνώσεως, εντός πέντε (5) λεπτών μεγίστου χρόνου, χρόνος ο οποίος μετράται εκ του δευτέρου χρονομέτρου της γραμματείας παλαίστρας, ότι αυτός δύναται να αγωνισθεί, την τελική απόφαση για την συνέχιση του αγώνος, έχει ο Ελλανοδίκης παλαίστρας. Η απόφαση δεν δύναται να είναι αντίθετος με αυτήν του ιατρού, εφ΄ όσον ο τελευταίος διατάξει λήξη του αγώνα λόγω σοβαρού τραυματισμού. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, από τον ιατρό, η απομάκρυνση ενός αθλητή από την παλαίστρα, επιβάλλεται η συνοδεία του από έναν Ελλανοδίκη περιφερείας εντός του παραπάνω χρόνου.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ζ. Κάθε αθλητής ο οποίος έχει κτυπηθεί και βρίσκεται πεσμένος εις την παλαίστρα με υπαιτιότητα του συναθλητή του, εάν κατόπιν της εντολής του Ελλανοδίκου παλαίστρας «ΠΑΥΣΗ» δεν ανασηκώνεται εντός του χρονικού ορίου των (10) δέκα δευτερολέπτων, χρόνος ο οποίος μετράται από τον Ελλανοδίκη παλαίστρας, θεωρείται ανίκανος να συνεχίσει το πρωτάθλημα και αυτομάτως αποκλείεται εκ της διοργανώσεως των αγώνων της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Εις κάθε περίπτωσιν ο ιατρός καλείται να παρέχει την βοήθειά του εντός παλαίστρας.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ η. Σε περίπτωση που ο ιατρός χρειάζεται βοήθεια, θα ενημερώνεται ο Ελλανοδίκης παλαίστρας για την έγκριση εισόδου βοηθού στην παλαίστρα. Σε καμία περίπτωση δίδεται έγκριση εισόδου στον προπονητή του αθλητού εις στην παλαίστρα.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ θ. Νίκη Ακονιτί δίνεται εις αθλητή του οποίου ο αντίπαλος δεν εμφανίζεται να αγωνισθεί, κατόπιν τριών (3) κλήσεων της γραμματείας, εις χρονική διάρκεια δύο λεπτών. Αυτή δίδεται εις τον αθλητή με την εκφώνηση του Ελλανοδίκου παλαίστρας «ΚΥΑΝΟΥΣ ή ΛΕΥΚΟΣ ΑΠΩΝ» με ένδειξη στην κενή θέση και έπειτα με απονομή νίκης και εκφώνησης «ΚΥΑΝΟΥΣ ή ΛΕΥΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» στον αντίπαλο. Οι Ελλανοδίκες περιφερείας θα αναγράψουν στο Λεύκωμα των Σημείων Νίκης στην απαιτούμενη θέση την απουσία του ενός αθλητή και την νίκη του άλλου αθλητή.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ι. Επιδίωξη των αθλητών είναι και η «πτώση» του αντιπάλου στο έδαφος με την χρήση κτυπημάτων. Στην τρίτη πετυχημένη εφαρμογή της παραπάνω τεχνικής ανακηρύσσεται νικητής ο εν λόγω αθλητής από τεχνητή απαγόρευση του αντιπάλου. Αυτό αναγράφεται σε ανάλογη θέση στο Λεύκωμα των Σημείων Νίκης από τους Ελλανοδίκες περιφερείας.

ια) Αθλητής θεωρείται στο έδαφος, μετά από κτύπημα ή κτυπημάτων όταν:

ιαα) έρθει σε επαφή με το έδαφος με οποιοδήποτε μέλος του σώματος του εκτός από τα πέλματα των ποδιών του.

ιαβ) εάν αδύναμος στηριχθεί στα σχοινιά.

ιαγ) εάν βρεθεί απέξω από τα σχοινιά μερικώς ή ολόκληρος.

ιαδ) εάν χωρίς να βρεθεί στο έδαφος ή στα σχοινιά όρθιος, σε ημιαναίσθητη κατάσταση, και κατά την γνώμη του διαιτητή δεν μπορεί να συνεχίσει.

 

ΝΟΜΟΣ ΙΑ΄. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Ελλανοδίκης (παλαίστρας)

αα) Ο Ελλανοδίκης παλαίστρας είναι ο κύριος υπεύθυνος του αγώνα, του αγωνιστικού χώρου και περιμετρικώς αυτού. Βασικό του καθήκον είναι η έναρξης και λήξης του αγώνα καθώς και η ασφάλεια των αθλητών με την απόδοση παρατηρήσεων, ποινών και σημείων εξ αιτίας των ποινών.

αβ) Ο Ελλανοδίκης παλαίστρας έχει το δικαίωμα να διακόψει τον αγώνα εις τις παρακάτω περιπτώσεις:

αβα) Για να επιβάλλει παρατήρηση ή ποινή.

αββ) Λόγω τραυματισμού ή ασθενείας.

αβγ) Για να απεμπλακούν μεταξύ τους οι αθλητές.

αβδ) Για διόρθωση ή αλλαγή ενδύματος.

αβε) Κατόπιν κλήσεως Ελλανοδίκου περιφερείας (με σφύριγμα ή ανάταση χειρός), εάν, όμως, το αξιολογήσει και κρίνει αυτό σκόπιμο.

αγ) Η επιβολή παρατηρήσεων ή ποινών από τον Ελλανοδίκη παλαίστρας πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν:

αγα) Ένας ή και δύο αθλητές είναι εκτός αγωνιστικού χώρου.

αγβ) Ένας ή και οι δύο αθλητές παρουσιάζουν αντιαθλητική ενέργεια ή επισφαλή συμπεριφορά.

αγγ) Εις περίπτωση αδικαιολόγητου έλλειψη εμπλοκής των αγωνιζομένων.

αγδ) Όταν μέλος της αντιπροσωπείας της ομάδος του αθλητή (προπονητής, συναθλητής, παράγων ή φίλαθλος κ.ά.) προβαίνουν εις ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την διάρκεια του αγώνα, προσβάλλοντες το ήθος και την αξία του Παγκρατίου Αθλήματος η οποία σχετίζεται αμέσως με την έννοια του καλού κ΄ αγαθού.

αδ) Ο Ελλανοδίκης παλαίστρας υποχρεούται να διακόπτη τον αγώνα:

αδα) Εις το τέλος του αγωνιστικού χρόνου.

αδβ) Εις το τέλος της μετρήσεως των (10) δέκα δευτερολέπτων.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ β. Ο Ελλανοδίκης περιφερείας, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:

βα) Ολικό έλεγχο και επιστασία της παλαίστρας και του χώρου γύρω από αυτήν.

ββ) Απονομή σημείων νίκης στο Λεύκωμα των Σημείων Νίκης και κρίση του νικητή.

βγ) Το ελεύθερον εκφράσεως γνώμης εις τον Ελλανοδίκη παλαίστρας όταν αυτή του ζητηθεί.

βδ) Ο Ελλανοδίκης περιφερείας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διακοπή τον αγώνα με ανάταση του χεριού του ή χρησιμοποιώντας την σφυρίχτρα του, όταν βλέπει ότι κάτι είναι αντίθετο με τους Εναγώνιους Νόμους και τις Διατάξεις και δεν το αντιλαμβάνεται ο Ελλανοδίκης παλαίστρας. Εις καμία όμως περίπτωση, αυτή η διακοπή δεν πρέπει να έχει σχέση με την κρίση ή τις αποφάσεις του Ελλανοδίκου παλαίστρας.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ γ. Oι Ελλανοδίκες φέρουν ένδυμα που αποτελείται από κόκκινη μπλούζα και ,μαύρη περισκελίδα, στην μπλούζα θα υπάρχει στην περιοχή του στήθους αριστερά το σήμα της ομοσπονδίας και στην πλάτη μεγάλο σήμα της ομοσπονδίας που θα αναγράφονται και οι λέξεις ΠΥΞ – ΛΑΞ, με το σήμα της ομοσπονδίας .

ΔΙΑΤΑΞΙΣ δ. Οι Ελλανοδίκες θα πρέπει:

δα) Πριν την έναρξη των αγώνων να γνωρίζουν τους ήχους του κώδωνα λήξης αγώνων και ότι όλα βαίνουν καλώς στην Γραμματεία,

δβ) Να επιβεβαιώνουν για την κατάσταση του χώρου της παλαίστρα και γύρο από αυτή, και ότι ευρίσκονται καθίσματα των Ελλανοδικών περιφερείας και προπονητών τοποθετημένα κατάλληλα.

δγ) Οι Ελλανοδίκες περιφερείας θα επιβεβαιώνουν ότι οι αθλητές συμμορφώνονται με τους Εναγώνιους Νόμους και Διατάξεις περί ενδυμασίας, υγιεινής κλπ. Επίσης ότι πέραν των προπονητών δεν ευρίσκονται μη εξουσιοδοτημένα άτομα κοντά στην παλαίστρα.

δδ) Να παρατηρούν τους αθλητές κατά την διάρκεια του αγώνα και κατά τον παύσεων για απαγορευμένη συμπεριφορά.

δε) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης πίνακα αποτελεσμάτων, να παρατηρούν εάν εγγράφονται σωστά τα αποτελέσματα των σημείων νίκης που δίδονται είτε από τον Ελλανοδίκη παλαίστρας είτε από τους Ελλανοδίκες περιφερείας. Σε οποιανδήποτε περίπτωση απόκλισης από την σωστή βαθμολόγηση και τυχόν διόρθωσης της, δεν θα γίνεται καμία ανακοίνωση

 

ΝΟΜΟΣ ΙΒ΄. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΟΣ ΠΥΞ-ΛΑΞ.

 

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Ο Ελλανοδίκης παλαίστρας ευρίσκεται εις την θέση η οποία προβλέπεται εις το σχετικό εγχειρίδιο, αφού ολοκληρωθεί ο καθιερωμένος χαιρετισμός.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ β. Ο Ελλανοδίκης παλαίστρας εκφωνεί, «ΛΑΒΕΤΕ ΘΕΣΕΙΣ», για να προσέλθουν οι αθλητές εις την θέση ενάρξεως του αγώνος.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ γ. Ο Ελλανοδίκης παλαίστρας εκφωνεί, «ΕΤΟΙΜΟΙ», (οι αθλητές κοιτούν ο ένας τον άλλον), «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΝ» (οι αθλητές απονέμουν τον χαιρετισμό και εκφωνούν «ΕΡΡΩΣΟ»), «ΑΡΞ», αρχίζει η διεξαγωγή του αγώνος.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ δ. Ο χαιρετισμός εκτελείται με την έκταση του δεξιού χεριού, με την παλάμη σε σχήμα αρπαγής, στην πλήρη έκταση του χεριού η παλάμη κλείνει στο σχήμα της γροθιάς, αμέσως διπλώνεται το χέρι προς το πλάι του μετώπου και επαφίεται με αυτό η γροθιά με τον αντίχειρα προς τα κάτω. Την στιγμή της επαφής της γροθιάς με το πλάι του μετώπου εκφωνείται ο ανάλογος χαιρετισμός.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ε. Ο Ελλανοδίκης παλαίστρας εκφωνεί, «ΠΑΥΣΗ», όταν θελήσει ή υποχρεωθεί να διακόψει τον αγώνα. Οι αθλητές είτε τοποθετούνται στην αρχική τους θέση ή όπου ορίσει ο Ελλανοδίκης παλαίστρας.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ στ. Η χρονομέτρησης μίας αγωνιστικής συναντήσεως ξεκινά όταν ο Ελλανοδίκης παλαίστρας εκφωνήσει «ΑΡΞ» και σταματά κάθε φορά κατά την οποίαν εκφωνεί «ΠΑΥΣΗ».

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ζ. Επίθεση επιτυχής μετά την εντολή τέλους του αγώνος ή γύρου δεν θεωρείται έγκυρος, αλλά δύναται να επιφέρει και ποινή κατά του αθλητή.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ η. Ο Ελλανοδίκης παλαίστρας δείχνει τον αθλητή ο οποίος υπέπεσε εις το παράπτωμα και εν συνεχεία ανακοινώνει το είδος αυτού, με την ανάλογη εκφώνηση. Π.χ. «ΚΥΑΝΟΥΣ – ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ» ή «ΚΥΑΝΟΥΣ – ΕΞΟΔΟΣ».

ΔΙΑΤΑΞΙΣ θ. Αν η ποινή συνοδεύεται από σημείο τότε ο Ελλανοδίκης παλαίστρας μετά την εκφώνηση δίδει το σημείο εις τον αντίπαλο αθλητή. Π.χ. «ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ, ΜΕΙΟΝ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟΝ».

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ι. Σε κάθε περίπτωση «πτώσης» του αθλητού ο Ελλανοδίκης παλαίστρας μετρά αμέσως τα δευτερόλεπτα αφού υποδείξει στον αντίπαλο να κινηθεί σε μια ουδέτερη θέση (κόκκινη γωνία) στην παλαίστρα. Ο αντίπαλος αθλητής πρέπει να μετακινηθεί αμέσως. Σε περίπτωση που ο αθλητής δεν υπακούσει τότε ο Ελλανοδίκης σταματάει την μέτρηση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαταγή. Η μέτρηση θα συνεχίσει από τον τελευταίο αριθμό που ανακοινώθηκε.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ια. Τα δευτερόλεπτα μετριούνται με ένα δευτερόλεπτο ανάπαυσης μεταξύ των και με την υπόδειξη των αντίστοιχων δακτύλων προς των εμπλεκόμενο αθλητή για την εξασφάλιση αναγνώρισης του χρόνου από αυτών.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ιβ. Σε κάθε περίπτωση που βρεθεί αθλητής σε «πτώση» από κτύπημα ο Ελλανοδίκης Παλαίστρας θα μετράει τα δευτερόλεπτα και δεν ξεκινάει τον αγώνα πριν μετρήσει έως τα οκτώ δευτερόλεπτα, αν και ο εμπλεκόμενος αθλητής δείχνει προετοιμασμένος για αγώνα υψώνοντας τα χέρια του. Επίσης εάν ο αθλητής δεν υψώσει τα χέρια του δείχνοντας την ετοιμότητά του, τότε ο Ελλανοδίκης παλαίστρας συνεχίζει την μέτρηση μέχρι και των δέκα (10) δευτερολέπτων και λήγει τον αγώνα.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ιγ. Σε περίπτωση που κατά την μέτρηση των δευτερολέπτων, ηχήσει ο κώδωνας λήξεως, για το τέλος του αγώνα ή γύρου, η μέτρηση συνεχίζεται. Σε περίπτωση που τελειώσει η μέτρηση στα δέκα δευτερόλεπτα τότε δίδεται η νίκη στον αντίπαλο αθλητή.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ιδ. Σε περίπτωση «πτώσης» από κτυπήματα και μέτρησης μέχρι τα οκτώ δευτερόλεπτα ξανά συνεχίσει ο αγώνας και χωρίς καμία επαφή από τον αντίπαλο αθλητή έρθει πάλι ο εμπλεκόμενος αθλητής σε επαφή με το έδαφος τότε ο Ελλανοδίκης παλαίστρας θα ξεκινήσει πάλι την μέτρηση συνεχίζοντας όμως από τον αριθμό οκτώ (8).

 

ΝΟΜΟΣ ΙΓ΄. ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ .

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Για κάθε πρωτάθλημα καλείται ένα από τα Μέλη του Συνδέσμου ή της

Ενώσεως Ελλανοδικών για να δώσει τον καθιερωμένο όρκο, σύμφωνα με τον ΙΔ΄ Νόμο του παρόντος.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ β. Πριν την έναρξη εκάστης σειράς αγώνων (ατομικών ή ομαδικών), ο Ελλανοδίκης παλαίστρας μαζί με τους Ελλανοδίκες περιφερείας, παρίστανται εις το κέντρο της εξωτερικής πλευράς της παλαίστρας η οποία ευρίσκεται προς το μέρος της Γραμματείας, και με τους αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται εις την κυανή θέση, εις την δεξιά των πλευρά έξωθεν της παλαίστρας και, εις την αριστερά των πλευρά τους αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται εις την λευκή θέση. Εις την σειράν παραγγελμάτων, «ΕΤΟΙΜΟΙ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ – ΕΝ», του Ελλανοδίκου, απονέμουν τον καθιερωμένο χαιρετισμό μόνον προς τους αντιπάλους των εκφωνώντας, «ΕΡΡΩΣΘΕ».

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ γ. Εις το τέλος εκάστοτε σειράς αγώνων, οι αγωνιζόμενοι χαιρετούν με τον ίδιον ακριβώς τρόπον.

ΝΟΜΟΣ ΙΔ΄. ΟΡΚΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α.

ΟΡΚΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ: ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ, ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗ ΝΙΚΗ. ΘΑ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ KAI ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

 

ΟΡΚΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ: ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΕΥΘΥΝΩ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΘΑ ΚΡΙΝΩ ΔΙΚΑΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ. ΘΑ ΨΗΦΙΖΩ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΙΣΟΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΙΕ΄. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ α. Οιαδήποτε μορφή προβλήματος προκύψει προ, κατά ή το πέρας των αγώνων του Πυξ-Λαξ, εις οιαδήποτε αγωνιστική μορφή αυτού, θα επιλύεται εκ της Επιτροπής Ελλανοδικών και μόνον εξ αυτής κατά την χρονική στιγμήν την οποία παρουσιαστεί.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ β. Όποιες αλλαγές κρίνει η Επιτροπή Ελλανοδικών ως απαραίτητες, διά τους παρόντες Εναγώνιους Νόμους και Διατάξεις πραγματοποιούνται με την πρόταση της επιτροπής και γνωστοποίηση εις το Δ.Σ της Ε.Ο.Π.Α. Το Δ.Σ. εφ΄ όσον έχει αντίθετη άποψη, καλεί τους Προέδρους των εμπλεκομένων επιτροπών προς ενημέρωση, για επικύρωση ή απόρριψη των αλλαγών.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ γ. Εκάστη αλλαγή πρέπει να ενσωματώνεται εις τους Εναγώνιους Νόμους και Διατάξεις εφ΄ όσον προηγουμένως έχουν ενημερωθεί τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Π.Α. και προ εκάστης αγωνιστικής συναντήσεως του επισήμου ή μη, ετησίου προγράμματος της Ε.Ο.Π.Α.

 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ δ. Οι αθλητές του ΠΥΞ ΛΑΞ θα αγωνίζονται ανάλογα με το αγωνιστικό τους επίπεδο, το οποίο καθορίζεται με όριο αγώνων και έχει ως εξής:

Από 0 έως 5 αγώνες

Από 6 έως 15 αγώνες

Από 16 και πλέο

 

 

ΣΕΙΡΕΣ ΚΙΛΩΝ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (6 – 7 & 8 – 9): –18, –21, –24, –27, –30, –33, –36, –39, –42, –45, 45+

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (6 – 7 & 8 – 9): –18, –21, –24, –27, –30, –33, –36, –39, –42, –45, 45+

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ (10 – 11): –21, –24, –27, –30, –34, –38, –42, –46, –52, –60, 60+

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (10 – 11): –21, –24, –27, –30, –34, –38, –42, –46, –52, –60, 60+

ΠΑΙΔΕΣ (12 – 14): –34, –37, –41, –45, –50, –55, –60, –66, 66+

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ (12 – 14): –32, –36, –40, –44, –48, –52, –57, –63, 63+

ΕΦΗΒΟΙ (15 – 17): –46, –50, –55, –60, –66, –73, –81, 81+

ΝΕΑΝΙΔΕΣ (15 – 17): –44, –48, –52, –57, –63, –70, 70+

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ (18 – 20): –56, –62, –69, –77, –85, –95, 95+

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (18 – 20): –48, –52, –57, –63, –70, –78, 78+
ΑΝΔΡΩΝ (21+):
–56, –62, –69, –77, –85, –95, –105, 105+

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (21+): –48, –52, –57, –63, –70, –78, 78+

Please publish modules in offcanvas position.